Çocuklar İçin Türkçe Seti

URL Kısaltması: 
cocuklar-icin-turkce
Kapak Resmi: 

Серия «Турецкий язык для Детей» 1 Книга для учителя

Серия «Турецкий язык для Детей»

Серия, разработанная комиссией, состоящей из преподавателей и специалистов Института имени Юнуса Эмре, включает в себя учебники, книги для учителя, аудиозаписи и записи песен.

Серия «Турецкий язык для Детей» 1 Учебник

Серия «Турецкий язык для Детей»

Серия, разработанная комиссией, состоящей из преподавателей и специалистов Института имени Юнуса Эмре, включает в себя учебники, книги для учителя, аудиозаписи и записи песен.

“Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT) 2 Libri i mësuesit

Seti “Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT)

“Seti Turqishtja për Fëmijë (ÇİT)” i përpiluar nga një komision i përbërë nga mësues të turqishtes me detyrë në Qendrat Kulturore Turke Yunus Emre dhe specialistë të fushës; përmban librat e mësimit,librat udhëzues për mësuesin, regjistrimet audio dhe këngë.

“Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT) 2 Libri i mësimit

Seti “Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT)

“Seti Turqishtja për Fëmijë (ÇİT)” i përpiluar nga një komision i përbërë nga mësues të turqishtes me detyrë në Qendrat Kulturore Turke Yunus Emre dhe specialistë të fushës; përmban librat e mësimit,librat udhëzues për mësuesin, regjistrimet audio dhe këngë.

“Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT) 1 Libri i mësuesit

Seti “Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT)

“Seti Turqishtja për Fëmijë (ÇİT)” i përpiluar nga një komision i përbërë nga mësues të turqishtes me detyrë në Qendrat Kulturore Turke Yunus Emre dhe specialistë të fushës; përmban librat e mësimit,librat udhëzues për mësuesin, regjistrimet audio dhe këngë.

“Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT) 1 Libri i mësimit

Seti “Turqishtja për Fëmijë” (ÇİT)

“Seti Turqishtja për Fëmijë (ÇİT)” i përpiluar nga një komision i përbërë nga mësues të turqishtes me detyrë në Qendrat Kulturore Turke Yunus Emre dhe specialistë të fushës; përmban librat e mësimit,librat udhëzues për mësuesin, regjistrimet audio dhe këngë.

Set “Turski jezik za djecu” 2 Priručnik za predavača

 

Set “Turski jezik za djecu”

Set “Turski jezik za djecu”, pripremljen od strane stručne komisije formirane od predavača turskog jezika i stručnjaka na ovom polju, sastoji se od udžbenika, priručnika za predavače, pjesama i audio zapisa.

Set “Turski jezik za djecu” 2 Udžbenik

Set “Turski jezik za djecu”

Set “Turski jezik za djecu”, pripremljen od strane stručne komisije formirane od predavača turskog jezika i stručnjaka na ovom polju, sastoji se od udžbenika, priručnika za predavače, pjesama i audio zapisa.

Set “Turski jezik za djecu” 1 Priručnik za predavača

Set “Turski jezik za djecu”

Set “Turski jezik za djecu”, pripremljen od strane stručne komisije formirane od predavača turskog jezika i stručnjaka na ovom polju, sastoji se od udžbenika, priručnika za predavače, pjesama i audio zapisa.

Set “Turski jezik za djecu” 1 Udžbenik

Set “Turski jezik za djecu”

Set “Turski jezik za djecu”, pripremljen od strane stručne komisije formirane od predavača turskog jezika i stručnjaka na ovom polju, sastoji se od udžbenika, priručnika za predavače, pjesama i audio zapisa.